Back to Top

Advies- en informatiepunt (Niet Aangeboren Hersenletsel)

Bezoekadres

Pluryn, locatie Werkenrode-Jongeren
Nijmeegsebaan 9
6561 KE Groesbeek

024 – 39 97 111
Klantenbureau 088 – 7795 000

www.pluryn.nl

Contactpersoon 

osé van der Weide, GZ psycholoog en projectleider NAH

jweide@pluryn.nl

Aanbod 

 • Intramurale behandeling
 • Ambulante behandeling/begeleiding
 • Dagbehandeling/dagopvang
 • Nachtopvang
 • Kort verblijf
 • Langdurig verblijf
 • Thuisbehandeling/begeleiding
 • Logeeropvang
 • Crisisopvang

Werkgebied

Pluryn, locatie Werkenrode-Jongeren heeft een landelijke opvang. Voor de ambulante thuisbehandeling is de regio tot nu toe Noord-Limburg, Gelderland en Noord-oost Brabant

Capaciteit

185 plaatsen, waaronder 16 specifiek voor NAH.

De ambulante thuisbehandeling is in opbouw. Hier zijn tot nu toe nog geen grenzen aan capaciteit.

Voorwaarden

Leeftijd, tot 24 jaar

Toegang tot aanbod

 • Indicatie CIZ

Wachtlijst

Ja, tot 6 weken

Aantal mensen met NAH uitgesplitst naar
diagnosegroepen

 • Traumatisch hersenletsel – Een kwart tot de helft
 • Tumor/infectie (meningitis, encephalitis, hersenabces) – Een kwart
 • CVA (herseninfarct, hersenbloeding) – Weinig
 • Zuurstofgebrek/vergiftiging – Een kwart
 • Epilepsie – Verschillenden

Meeste ervaring met

De meest voorkomende NAH-diagnose bij kinderen en jongeren is traumatisch hersenletsel. Daarnaast ook hersentumor/infectie.

Disciplines in dienst (FTE) 

 • Revalidatiepsycholoog
 • Neuropsycholoog
 • Cognitief therapeut (niet zijnde psycholoog)
 • Psychiater, betreft een neuropsychiater
 • Revalidatiearts
 • Fysiotherapeut
 • Logopedist
 • Ergotherapeut
 • Orthopedagoog
 • Maatschappelijk werkende
 • Speltherapeut
 • Psychomotore therapeut
 • Verpleegkundige
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Disciplines te consulteren

 • Psychiater, betreft een neuropsychiater

Soort zorg 

 • verpleging
 • verzorging
 • medische diagnostiek/behandeling/ medicatie
 • psychologische diagnostiek/behandeling
 • paramedische zorg
 • sociaal/maatschappelijke begeleiding
 • activiteitenbegeleiding/dagbesteding
 • begeleiding in de thuissituatie

Het aanbod richt zich op

 • cognitieve stoornissen
 • motorische stoornissen
 • sensorische stoornissen
 • gedragsstoornissen
 • emotionele stoornissen
 • communicatie
 • mobiliteit
 • zelfverzorging (ADL)
 • huishouden (HDL)
 • dagbesteding
 • tussenmenselijke interacties en relaties
 • Opleiding
 • Werkenrode-Jongeren werkt intensief samen met de Werkenrode- school
  voor voortgezet speciaal onderwijs, die op het terrein ligt. Daarnaast is er
  veel aandacht voor begeleiding vrije tijd, o.a. via het centrum Cardo op het
  terrein.

Bijzonderheden 

Specifiek NAH beleid 
Ja, namelijk via gezamenlijk opvang, waardoor afgestemde methodiek via geschoold personeel, en mogelijkheden voor lotgenotencontact (zowel voor jongeren als ouders).

Beschikbaarheid kwaliteitsgegevens
Jaarlijks wordt de tevredenheid van de jongere en diens ouders/verzorgers geïnventariseerd. Daarnaast is Pluryn in ontwikkeling ten aanzien van “zichtbare zorg”.

Ons NAH-aanbod is zo speciaal omdat: 

Werkenrode-Jongeren biedt sinds ruim twintig jaar gespecialiseerde opvang voor jongeren met NAH. Door een gezamenlijke opvang in de NAH-leefgroepen, kan er gestructureerde en begripvolle begeleiding geboden worden binnen een specifiek ingericht begeleiding- en behandelklimaat. Daarnaast ervaren de jongeren lotgenotencontact. Zo ook voor de ouders  en broers/zussen, die elkaar treffen in de ouder- en brussendagen.

Sinds drie jaar wordt er ambulante thuisbehandeling geboden, om in een eerder stadium hulp te bieden en verergering van de problematiek te voorkómen. Dit gebeurt onder de term: IOG-NAH (individuele orthopedagogische gezinsbehandeling bij kinderen/jongeren met NAH)

Sinds een jaar heeft Werkenrode ook een NAH-jongerencafé.  Zie www.pluryn.nl

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support