Back to Top

Advies- en informatiepunt (Niet Aangeboren Hersenletsel)

Nieuws

Oprichting Hersenletsel Alliantie

Den Haag, 5 november 2018 — Op vrijdag 2 november jl. is de Hersenletsel Alliantie opgericht. In dit samenwerkingsverband bundelen partijen uit het hersenletselveld, zoals patiënten, medici en neuropsychologen, paramedici en verpleegkundigen en netwerkorganisaties en instellingen hun krachten, met als doel de kwaliteit van de zorg en welzijn voor mensen met hersenletsel te verbeteren.

Eén op de vier mensen in Nederland heeft een hersenaandoening. En bijna 650.000 mensen leven met de blijvende gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) na bijvoorbeeld een beroerte (CVA/TIA) of traumatisch hersenletsel, na een val of klap op het hoofd. De totale zorgkosten voor NAH zijn 2,7 miljard Euro. Dat is ruim 3% van de totale zorgkosten. NAH verandert het leven van deze mensen radicaal. Of zij nu licht hersenletsel (bijvoorbeeld na een hersenschudding) of zeer zwaar hersenletsel (na bijvoorbeeld coma en langdurige bewustzijnsstoornis) hebben opgelopen, de gevolgen zijn veelal levenslang en verstoren het ‘gewone’ leven in meer of mindere mate. Een grote klacht van veel van deze patiënten is dat de zorg na het oplopen van hersenletsel te versnipperd en onduidelijk is.

Doolhof
In het rapport ‘Navigeren naar herstel’ dat in 2011 in opdracht van de Hersenstichting is geschreven, zijn knelpunten voor de zorg ten behoeve van mensen met hersenletsel beschreven. Een belangrijke conclusie was dat patiënten de zoektocht naar zorg als een doolhof ervaren. Geconstateerd werd dat de zorg inderdaad versnipperd is en dat afstemming tussen zorgverleners binnen en tussen de verschillende fases niet goed verloopt, waardoor patiënten niet de juiste zorg op het juiste moment krijgen.

Samenwerken en kennis delen
Als antwoord hierop zijn zorgstandaarden op het gebied van hersenletsel ontwikkeld en geïmplementeerd. Tijdens dit proces uitten betrokkenen uit het veld de wens om meer samen te werken en om daarvoor een samenwerkingsverband op te richten.

Vincent Buitendijk, bestuurder van Libra Revalidatie & Audiologie en al jaren intensief betrokken bij de problematiek van niet-aangeboren hersenletsel, is de voorzitter van deze kersverse Hersenletsel Alliantie: ”Samenwerking tussen de betrokken disciplines en onderlinge afstemming is een vereiste voor goede (keten)zorg. Een mooie stap, deze oprichting van de Hersensletsel Alliantie. Hiermee brengen we iedereen bij elkaar, zodat we waardevolle projecten kunnen stimuleren voor toepassing in de zorg en voor wetenschappelijk onderzoek. Ook kennisuitwisseling wordt belangrijk in dit nieuwe verbond. De Hersenletsel Alliantie zal daarnaast het beheer van de zorgstandaarden die betrekking hebben op hersenletsel op zich nemen. Het samenwerkingsverband gaat tevens zorgen voor bewustwording en aandacht vragen voor de gevolgen van hersenletsel, zodat deze beter herkend worden. De gevolgen worden namelijk nog te vaak gemist.”

Subsidie vanuit de Hersenstichting
De Hersenstichting stimuleerde en faciliteerde de oprichting van een samenwerkingsverband rond hersenletsel, omdat één van haar doelen is dat mensen met een hersenaandoening worden herkend en erkend. Vincent Buitendijk: ”Er is bij de partners van de Alliantie een breed gedragen urgentiebesef om in samenwerking meer te bereiken. Dit onderwerp verdient maximale aandacht. Daar gaan wij met de Hersenletsel Alliantie ons maximaal voor inzetten.”

Foto: Hans Roggen

 

 

 

 

Voor meer informatie kunt contact opnemen met Danielle Dil, persvoorlichter van de Hersenstichting: 06 13 14 71 92  of media@hersenstichting.nl.

Partners van de Hersenletsel Alliantie:

 • Ergotherapie Nederland
 • Hersenz
 • Kennisnetwerk CVA NL
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
 • Landelijk Overleg Hersenletselteams
 • NAH-Kennisnetwerk Gewoon Bijzonder
 • Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
 • Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie
 • Nederlands Instituut van Psychologen, sectie Neuropsychologie’
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
 • Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl
 • Verenso
 • Verplegenden & Verzorgenden Nederland, afdeling Neuro & Revalidatie
 • AXON leertrajecten (buitengewoon partner)

Eén op de vier Nederlanders heeft een hersenaandoening. Deze aandoeningen hebben een enorme impact op de patiënt zelf én de omgeving. De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en voeren we vernieuwende projecten uit. Door kennis te verzamelen en deze te verspreiden, kunnen méér mensen geholpen worden.

www.hersenstichting.nl

 

 

 

 

 

 

Boek “Bouwen aan identiteit – behandeling van afasie

Persbericht 5-10-2018

Nieuw boek voor behandelaars van mensen met afasie: Bouwen aan identiteit

Vandaag wordt op de eerste dag van de tweedaagse afasieconferentie in Driebergen het boek Bouwen aan identiteit gelanceerd. Een goed onderbouwde, zeer praktische handreiking voor het werken aan identiteit met mensen met afasie. Met aansprekende illustraties van Reno Huibers, die zelf afasie heeft, en 25 uitgewerkte werkvormen, klaar voor gebruik. Werkbladen en illustraties kunnen ook gedownload worden van www.bouwenaanidentiteit.nl. 

Hersenletsel heeft een enorme impact op alle betrokkenen. Mensen met hersenletsel zijn hun vertrouwde identiteit kwijt en worstelen met de vraag: ‘Wie ben ik nog, nu er zoveel veranderd is en ik ook zoveel niet meer kan?’ Jezelf opnieuw uitvinden is voor mensen met afasie een extra grote uitdaging omdat identiteit ontstaat door contact met anderen. Communicatie is dus essentieel en dat is precies wat door afasie niet meer zo makkelijk gaat.

Als professional kun je mensen met afasie ondersteunen bij het opnieuw vormgeven aan hun identiteit door daar in groepsbehandeling gericht aan te werken. Dit boek biedt hiervoor een theoretische basis en een praktische handreiking, met 25 direct toepasbare werkvormen. De illustraties van ervaringsdeskundige Reno Huibers maken de werkvormen extra toegankelijk voor mensen met afasie. De werkbladen en illustraties zijn ook te downloaden voor eigen gebruik.

Auteur Rianne Brinkman is afasietherapeut en klinisch linguïst. In haar werk zag ze hoe belangrijk het is dat mensen met afasie met lotgenoten in gesprek kunnen gaan over de impact van de afasie op hun leven en we ze nu zijn. Met dit boek wil ze professionals handvatten geven om dit te ondersteunen.

Illustrator Reno Huibers heeft afasie door een hersenbloeding. Over de groepsbehandeling zegt hij: “De gesprekken met lotgenoten brachten nieuwe ideeën naar voren en verschaften mij eigenwaarde. Ik ontdekte dat je ongelofelijk goed kan spreken over afasie met mensen die zelf ook afasie hebben.”

 “Dit boek verdient niet alleen aandacht van logopedisten; het is bruikbaar voor alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij de zorg voor mensen die leven met afasie of een andere communicatiestoornis.”

Philine Berns, MSc.
Docent opleiding logopedie en onderzoeker kenniscentrum zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam.

 

Het boek is vanaf 8 oktober 2018 verkrijgbaar bij de (internet)boekhandel.

Titel: Bouwen aan identiteit. Behandeling van afasie – met 25 werkvormen   

Auteur         Rianne Brinkman

Illustrator   Reno Huibers

ISBN            978-94-92649-05-8

Uitgeverij   BreinDok, Utrecht

Prijs € 29,50

     Cover boek “Bouwen aan identiteit”

 

Contact

Uitgeverij BreinDok

Judith Zadoks
info@zadoks.nl
www.breindok.nl

Ouder kind dag voor het jonge kind met NAH, 6 oktober 2018

Beste ouder van kinderen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH),

Met grote trots kan ik dan eindelijk aankondigen dat De ouder kind dag voor het jonge kind met NAH zal plaatsvinden op 6 oktober van 11.30 tot 15.00 op het KNVB terrein in Zeist. Een dagprogramma met sportieve activiteiten voor deze kinderen t/m 12 jaar en hun ouders, broers of zussen. Voor de kinderen is er een actief programma, onder professionele begeleiding en op eigen niveau. Uiteraard zijn onze ambassadeurs en Edwin van der Sar ook van de partij om de kinderen aan te moedigen bij hun spel.
Voor de ouders komt o.a. prof. Erik Scherder meer vertellen over het (kinder)brein en zijn er diverse instanties aanwezig die informatie geven over onderwijs, omgang, toeslagen en sport- en beweging. Er zijn ook een aantal workshops waaraan de ouders zelf kunnen deelnemen. Deze dag wordt u aangeboden en de deelname is gratis (maar gelimiteerd i.v.m. belastbaarheid van de kinderen). De dag zelf en de hierbij inbegrepen lunch zal volledig worden verzorgd door de Edwin van der Sar Foundation. Meld jou kind dus aan via onderstaande link ( er zijn geen kosten verbonden aan deelname!!) zodat wij als ouders elkaar op die dag kunnen ondersteunen, informeren, erkenning/herkenning kunnen vinden en onze kinderen een dag kunnen beleven die helemaal op hun behoeften, plezier en wensen zijn gericht. Dit betreft dus geen enquête maar de daadwerkelijke aanmelding voor 6 oktober 2018. Ik hoop jullie allemaal te zien op 6 oktober zodat we er een mooie dag van kunnen maken.

https://www.edwinvandersarfoundation.nl/aanmelden-ouder/kind-dag-2018

 

 

 

Rapport zorgbehoeften van mensen met hersenletsel en hun partners

Dit rapport bevat het verslag van een onderzoek naar zorgbehoeften van mensen met hersenletsel en partners van mensen met hersenletsel. Het onderzoek is uitgevoerd door het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg en het Alzheimer Centrum Limburg. Het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg (EHL) is een samenwerkingsverband tussen Maastricht University (Faculty of Psychology and Neuroscience), het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+), regionale patiëntenorganisaties, de zes Limburgse ziekenhuizen en andere zorgaanbieders op het gebied van hersenletsel. Het Alzheimer Centrum Limburg is een samenwerkingsverband tussen het MUMC+ en diverse gezondheidszorginstellingen in Limburg.

Dit rapport is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in wat het betekent om te leven met (een partner met) hersenletsel, de zorgbehoeften die zij op de langere termijn hebben en wat hun ervaringen met de zorg zijn. De aanbevelingen in dit rapport zijn specifiek bedoeld voor zorgprofessionals.

De inleiding van dit rapport beschrijft de achtergrond en de aanleiding voor het onderzoek. Vervolgens wordt in de methode uitgelegd hoe het onderzoek is opgezet en uitgevoerd. De resultatensectie bevat de uitwerking van de groepsinterviews die zijn gehouden met mensen met hersenletsel en partners. Tot slot worden in de discussie de resultaten samengevat en geduid op basis van de beschikbare literatuur en wordt afgesloten met aanbevelingen ter verbetering van de zorg.

Klik op onderstaande link voor het rapport:

Rapport zorgbehoeften hersenletsel balans

Klik hier voor de factsheet aanbevelingen.

Klik hier voor de factsheet resultaten.

 

Boek Hoofdstuk Opgelost

Oplossingsgerichte werken met mensen met hersenletsel

‘Het is het toppunt van eigen regie.’

Hoofdstuk Opgelost
Auteurs: Merel van Zoelen en Wouter de Boer
ISBN 978-94-92649-03-4
Uitgeverij BreinDok Eerste druk 2018 82 pagina’s
€ 19,95 exclusief verzendkosten
Bestellink http://ap.lc/CtATo

Over het boek

Oplossingsgericht werken met mensen met hersenletsel is dé manier om de toekomst opnieuw vorm te geven en eigen regie te krijgen. Met dit praktische boek kun je meteen aan de slag.

Hersenletsel heeft een enorme impact op alle betrokkenen. Veel mensen met hersenletsel hebben het gevoel dat zij de regie over hun eigen leven kwijt zijn. De nadruk ligt vaak op wat er niet meer kan. Oplossingsgericht werken is een positieve benadering, die uitgaat van wat de cliënt wél wil en kan. Als professional help je mensen hun eigen kracht te ervaren en zelf een weg te vinden. Juist daarom is het zo’n bruikbare aanpak bij mensen met hersenletsel en hun naasten.

Bij oplossingsgericht werken staat de gewenste toekomst van de cliënt centraal. Hoe wil hij dat zijn leven eruitziet over vijf jaar? Wat hoopt hij dat er anders is over een maand of een jaar? Wat maakt dat het al soms wél goed gaat? En wat nog meer? Hoe kan hij deze aanpak vaker inzetten om zijn doel te bereiken? De cliënt bedenkt zijn eigen oplossingen, jij begeleidt het proces.

Oplossingsgericht werken is meer dan een gesprekstechniek, het is een methode, een houding en een visie, waardoor je werk makkelijker en vooral leuker wordt.

Neuropsycholoog Merel van Zoelen en gezondheidszorgpsycholoog Wouter de Boer zijn heel enthousiast over oplossingsgericht werken met mensen met hersenletsel. Ze delen hun ervaringen graag met andere begeleiders en behandelaars via dit praktische boek, met uitleg, technieken, voorbeeldvragen, casuïstiek, tips en oefening om zelf te ervaren hoe het werkt. Voor iedereen die met mensen met hersenletsel werkt, bijvoorbeeld in gehandicaptenzorg, thuiszorg, verpleeghuis, dagbesteding of vrijwilligerswerk.

Ervaringen met oplossingsgericht werken van professionals in de zorg voor mensen met hersenletsel:

 • Je hebt maar weinig nodig om dit toe te kunnen passen.
 • Het is het toppunt van eigen regie.
 • De stappen zijn klein en dat past goed bij deze doelgroep.
 • Mensen kunnen meer dan ze denken. Door het hersenletsel zijn ze dat vertrouwen soms kwijt. Het heeft mij geholpen weer te zien wat cliënten allemaal zelf kunnen en hoe creatief ze zijn.
 • Je maakt een probleem niet groter dan het is, je houdt het juist klein.
 • Soms heb ik maar vijf minuutjes en zet ik het al in.

Nieuwsgierig wat dit voor je werk en jouw cliënten kan betekenen? Met dit boek kun je het ervaren.

Klik op de link voor het Interview auteurs Hoofdstuk Opgelost

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support