Back to Top

Advies- en informatiepunt (Niet Aangeboren Hersenletsel)

 

ACTIVITEITEN

Afasiesoos

Voor mensen met afasie is in 2007 de afasiesoos gestart.  Eén keer per twee weken, op woensdagmiddag, komen we bij elkaar.

 

Programma
We starten de middag met een kop koffie of thee. Dan is er een rondje mededelingen. Iedere deelnemer kan iets vertellen over de afgelopen 14 dagen. Deze mogelijkheid ervaringen te delen, vinden deelnemers belangrijk.
Met de hele groep kan over verschillende onderwerpen gesproken worden. Soms wordt informatie gegeven.

Daarna doen we activiteiten die meer gericht zijn op communicatie. Dit gebeurt in kleine groepjes.
Jaarlijks wordt een uitstapje georganiseerd. Er wordt aandacht besteed aan speciale gelegenheden, zoals Kerstmis, Pasen en verjaardagen.

 

Planning
Tijd: woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
Plaats: Atelier Birgitta van Geel, Rijksweg Zuid 170, 6134 AG te Sittard.

(Jaarlijks wordt een planning gemaakt van de activiteiten).

 

Kosten
€ 15,00 per kwartaal, koffie/thee enz. inbegrepen)

U bent altijd welkom om eens vrijblijvend een kijkje te komen nemen of een gesprek aan te vragen. Uw partner of een begeleider is ook welkom.

Neem vrijblijvend contact op met Corinna Sipkema

tel.: 046-4748130 /  06-81493140 of via e-mail: corinna.sipkema@icloud.com

 

Schildergroepen voor mensen met  afasie

Een mogelijkheid voor mensen met afasie om bezig te zijn met schilderen, tekenen of boetseren als hobby.

Als je na hersenletsel ineens minder goed kunt praten, of nog maar een paar woorden kunt zeggen, dan stort je wereld in. Je voelt je gevangen. Niets in je leven is meer vanzelfsprekend. Het is belangrijk dat mensen zich kunnen blijven uiten.

Voor mensen met afasie kan dat op een andere, creatieve manier. Schilderen, tekenen of boetseren kan zo’n creatieve manier om zich weer te uiten worden.

 

Interesse?
Wilt u meer informatie, een proefles of aanmelden.

Neem vrijblijvend contact op met Corinna Sipkema

tel.: 046-4748130 /  06-81493140 of via e-mail:corinna.sipkema@icloud.com

 

Kosten
We vragen een eigen bijdrage van € 5,00 per middag.

Koffie, thee en materiaal inbegrepen.

 

Bijeenkomsten

Docent: Birgitta Warps-van Geel
Tijd: Donderdag- en vrijdag middag van 14.00 uur tot 16.00 uur
(uitwijken naar dinsdagmiddag is soms mogelijk)

Plaats: Atelier van Birgitta Warps-van Geel
Rijksweg Zuid 170 6134 AG Sittard
Telefoon: 046-3690563

 

Schildergroepen voor mensen met NAH

Een mogelijkheid voor mensen met NAH om bezig te zijn met schilderen, tekenen of boetseren als hobby.

Voor veel mensen die getroffen worden door niet aangeboren hersenletsel (NAH) stort de wereld in.

Niets in je leven is meer vanzelfsprekend. Je moet je moet jezelf opnieuw leren kennen en het leven oppakken.

Het is belangrijk dat mensen met NAH zich kunnen blijven ontplooien. Dat kan op een creatieve manier. Schilderen, tekenen of boetseren kan zo’n creatieve manier zijn om zicht te ontplooien, uitdrukking te geven aan emoties en opnieuw contact te maken.

 

Interesse?
Wilt u meer informatie, een proefles of aanmelden.

Neem vrijblijvend contact op met Corinna Sipkema
Tel. 046-4748130 /  06-81493140 of via e-mail: corinna.sipkema@icloud.com

 

Kosten
We vragen een eigen bijdrage van € 5,00 per middag.

Koffie, thee en materiaal inbegrepen.

 

Bijeenkomsten

Docent: Birgitta Warps-van Geel
Tijd: Dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur
(uitwijken naar donderdag- of woensdagmiddag is soms mogelijk)

Plaats: Atelier van Birgitta Warps-van Geel
Rijksweg Zuid 170 6134 AG Sittard
Telefoon: 046-3690563

 

Breincafé

Het Breincafé is een trefpunt voor mensen met een Niet Aangeboren
Hersenletsel (NAH), partners, mantelzorgers, familieleden, vrienden,
professionals en andere geïnteresseerden. NAH kan bijvoorbeeld ontstaan na
een beroerte, ongeval, hersentumor of na reanimatie. In een gezellige ontspannen sfeer worden wisselende onderwerpen besproken. Het accent ligt op contact, erkenning, herkenning en voorlichting. Een plek waar je niet steeds hoeft uit te leggen wat er aan de hand is.

Ook niet-leden van Patiëntenorganisaties, hun partners, familie en vrienden kunnen deelnemen aan de bijeenkomsten. Ieder Breincafé wordt begeleid door vrijwilligers die feeling hebben voor mensen met een handicap en ervaring hebben opgedaan in de zorgsector.

Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Hieronder treft u een overzicht aan van Breincafé’s Limburg.

Breincafé Baarlo
Locatie: Activiteitencentrum De Maashorst van SGL, Past. Geenenstraat 64, 5991 BJ Baarlo
Contactpersoon: SGL, telefoon 045-8000100
Iedere laatste maandag van de maand, tijdstip: van 19.30 – 21.30 uur

Breincafé Horn
Locatie: Gezondheidscentrum Honné, Van Horneplein 3, 6085 CZ Horn
Contactpersonen: Mw. Lemmens en Mw. De Geus,
0475 – 801960 en 0475 – 581536
Elke 2e dinsdag van de maand, tijdstip: 19.30 – 21.30 uur

Breincafé Maastricht
Locatie: Activiteitencentrum Maastricht, Symphoniesingel 60, 6218 AA Maastricht. Elke 3e maandag van de maand, tijdstip: 19.30 – 21.30 uur.
Het Breincafé wordt georganiseerd door vrijwilligers. Zij krijgen hierbij ondersteuning van vrijwilligers en de organisaties Samen Verder, Beter Brein vereniging Limburg, Maastricht University, Maastricht UMC+, Expertisecentrum Hersenletsel Limburg en SGL.

Contactpersoon: Activiteitencentrum Maastricht SGL, 043 – 3478444 of email
ac-maastricht@sgl-zorg.nl De informatie is ook in de weekbladen te vinden.

Breincafe Parkstad
Het Breincafé Parkstad is een trefpunt voor mensen met hersenletsel, hun partners, familieleden, mantelzorgers, professionals en ander geïnteresseerden. Het accent ligt op contact, herkenning, voorlichting en ontspanning. In een plezierige en informele sfeer worden wisselende onderwerpen besproken. Van 13:30 tot 15:30 uur (deuren openen om 13:00 uur). Entree is gratis. Locatie: Activiteitencentrum Kerkrade SGL Caspar Sprokelstraat 4 6461 EA Kerkrade

Breincafé Sittard
Locatie: Activiteitencentrum Sittard, Wielewaalstraat 1, 6135 EN Sittard
Het Breincafé wordt georganiseerd door vrijwilligers. Zij krijgen hierbij ondersteuning van vrijwilligers en de organisaties Samen Verder, Beter Brein vereniging Limburg, Maastricht University, Maastricht UMC+, Expertisecentrum Hersenletsel Limburg en SGL.

Contactpersoon: M. Kurvers
Elke 1e maandag van de maand, tijdstip: 19.30 – 21.30 uur
De informatie is ook in de weekbladen te vinden.

Breincafé Venray
Locatie: Activiteitencentrum Venray, dr. Poelstraat 6, 5802 AX Venray
Contactpersoon:
SGL, telefoon 045-8000100
Elke 1e woensdag van de maand, tijdstip: van 19.30 – 21.30 uur

Breincafé Weert
Locatie: Activiteitencentrum van SGL
Contactpersoon: Mw. Ina van Rijsbergen, tel. 0495 – 531767
Elke derde woensdag van de maand, tijdstip: van 19.30 – 21.30 uur

Stichting Brein Trein Echt 2019

‘Brein Trein’ is een trefpunt voor jonge mensen 18-45 jaar met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), hun partners, familieleden, vrienden en mantelzorgers. Ook professionele hulpverleners en andere geïnteresseerden zijn welkom. Het hersenletsel kan ontstaan zijn door een verkeersongeval, epilepsie, herseninfarct, beroerte (CVA), hersentumor, een vergiftiging of na reanimatie etc.
‘Brein Trein’ wordt maandelijks gehouden in Echt. In een gezellige, ontspannen sfeer worden wisselende onderwerpen besproken. Het accent ligt op contact, erkenning, herkenning en voorlichting. Het is een plek waar je niet steeds hoeft uit te leggen wat er aan de hand is. Want lotgenoten begrijpen elkaar.
Vrijwilligers organiseren Stichting ‘Brein Trein’. Zij krijgen hierbij ondersteuning van Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL), MEE Noord en Midden Limburg, Effectyf en Menswel.

U bent van harte welkom bij Stichting ‘Brein Trein’ !

Stichting ‘Brein Trein’ Talent House, Diepstraat 3C, Echt  (Iedere 3e Woensdag van de maand)

Contactpersoon: Marlies Franssen, telefoon 06 – 52411290
email: info@stichtingbreintrein.nl
Website: www.stichtingbreintrein.nl

Aanmelden voor Stichting ‘Brein Trein’ is niet nodig en deelname is gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Brainact 2019

‘Brainact’ is een trefpunt voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), tussen de 18 en 45 jaar. Het doel van Brainact is om op een ontspannende manier met andere leeftijdsgenoten met NAH, ervaringen te kunnen delen en een leuke middag te hebben.
Brainact is van 13:00 uur tot 17:00uur. Iedereen met NAH tussen de 18-45 jaar is van harte welkom!

Aanmelden: Uiterlijk 5 dagen voor de activiteit via jong-nah@live.nl

Locatie: Altijd verzamelen bij Activiteiten Centrum De Maashorst
SGL Pastoor Geenenstraat 64, 5991 BJ Baarlo
contactadres: jong-nah@live.nl

Voor vragen kan ook telefonisch contact opgenomen worden met:
Carlo den Heijer 06-42922077
Jacqueline Lommen : 06-82059612

Iedereen met NAH tussen de 18-45 jaar is van harte welkom!


Contactpunt Sittard voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Op maandag van 19.00-21.00 uur

Havikstraat 18, 6135 ED Sittard

Contact persoon : Henny Vierhout; 0475-407028

https://www.hersenletsel.nl/activiteiten/agenda/contactpunt-voor-mensen-met-nah-sittard 

 

Lotgenoten hersenletsel

Er zijn diverse websites en facebook pagina’s waar u meer informatie kunt vinden, te weten

Kind-NAH-Ouders

https://www.facebook.com/groups/266214638056464/?ref=group_header

Hersenletsel besloten

https://www.facebook.com/groups/1531465843770226/

Openbare Facebook pagina

“Hoe nu verder”

https://www.facebook.com/lotgenoten-hersenletsel-1097310286954746/

www.luisterennaarnah.nl

 

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met Lieky van der Velden, e-mail: liekyvandervelden@live.nl


Steunpunt Mantelzorg Zuid – contactgroep NAH

Bij Steunpunt Mantelzorg Zuid kunnen mantelzorgers van mensen met niet aangeboren hersenletsel (woonachtig in de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul, Gulpen-Wittem, Stein en Vaals), in een veilige omgeving ervaringen, zorgen, tips en adviezen delen met mensen die in eenzelfde situatie verkeren. De groep wordt begeleid door een mantelzorgconsulent. Thema’s die aan de orde komen zijn: omgaan met de veranderde situatie, het vinden van een nieuw evenwicht, het vragen van hulp (sociaal netwerk) etc. Ook voor mensen die al langere tijd mantelzorger zijn, kan het van meerwaarde zijn om met anderen hierover van gedachten te wisselen en steun te ervaren.

Voor meer informatie, bijvoorbeeld over de locatie, data en tijdstip, kunt u zich wenden tot Yvonne van Rooij, mantelzorgconsulent bij Steunpunt Mantelzorg Zuid. De groep komt 1 x per maand bij elkaar. Deelname is gratis. 

Steunpunt Mantelzorg Zuid

Mockstraat 1, 6226 CA Maastricht

W www.mantelzorgzuid.nl

E y.vanrooij@mantelzorgzuid.nl

T 043 – 321 50 46

 

Beroerte gehad? “Samen verder” in 2019

Wat de gevolgen zijn van een beroerte, de getroffenen en hun partners hoeven niet bij de pakken neer te zitten. Zij kunnen op 10 plaatsen in Limburg iedere 2 weken bij elkaar komen voor een uur fysiotherapie en een uur gezellig lotgenotencontact.

 

Berg en Terblijtlocatie zorgcentrum “Fonterhof”
Valkenburgerweg 114, 6325 BR Berg en Terblijt
Contactpersonen: Mw. Riny Wiggers, tel. 043 – 6041759
Mw. Jeanny Cobben, Tel. 043 – 6041118

Geleenlocatie zorgcentrum Orbis Glana, Lienaertstraat 159, 6164 GH Geleen

Contactpersoon: Mw. Roos van Geesink, tel. 046 – 4745517

Bij elkaar komen voor 18.30 uur bij de therapieruimtes, wij gaan gezamenlijk naar sportzaaltje.

 

Hoensbroek 1, locatie Adelante

Zandbergsweg 111, 6432 Hoensbroek
Contactpersoon: Mw. Lenie Spapens, tel. 045 – 5444149

Roermond, Fysio Group Limburg, Maastrichterweg 156 6041 PA Herten (Roermond)

Contactpersoon: Jan Schreurs, telefoon 0475 – 316321

Venlo, locatie fysio Vossener Blerick, 

Molierelaan 132, 5924 AN Venlo-Blerick
Contactpersoon: Mw. Joke Heumassej, tel. 077 – 3827503

Weert, locatie verpleeghuis St. Martinus, Emmasingel 25, 6001 BA Weert
Contactpersoon: Mw. Maria Koolen, tel. 0495 – 551553

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support