Vanaf september 2014 heeft Steunpunt Mantelzorg ook een gespreksgroep voor mantelzorgers van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Zorgt u voor iemand met Niet Aangeboren Hersenletsel en woont u in Maastricht, Stein of één van de Heuvellandgemeenten? Dan is de contactgroep NAH misschien iets voor u, omdat u met lotgenoten uw ervaringen, zorgen, tips en adviezen kunt uitwisselen. Thema’s die aan de orde komen zijn: omgaan met de veranderde situatie, het vinden van een nieuw evenwicht, het vragen van hulp (sociaal netwerk) etc. Ook voor mensen die al langere tijd mantelzorger zijn van iemand met NAH kan het heel goed en welkom zijn om met anderen hierover van gedachten te wisselen en elkaar tot steun te zijn.

De contactgroep NAH komt iedere 2e donderdag van de maand bij elkaar onder begeleiding van een mantelzorgconsulent.
Locatie: kantoor Steunpunt Mantelzorg, Sphinxlunet 3, Maastricht
Tijdstip: 13.30 – 15.00 uur
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Yvonne van Rooij, mantelzorgconsulent, telefoon 043 – 3215046 of y.vanrooij@voormantelzorgers.nl
Deelname is gratis. We willen u wel vragen zich telefonisch of per mail aan te melden (043-3215046 / info@voormantelzorgers.nl)
Website: www.voormantelzorgers.nl