Dit rapport bevat het verslag van een onderzoek naar zorgbehoeften van mensen met hersenletsel en partners van mensen met hersenletsel. Het onderzoek is uitgevoerd door het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg en het Alzheimer Centrum Limburg. Het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg (EHL) is een samenwerkingsverband tussen Maastricht University (Faculty of Psychology and Neuroscience), het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+), regionale patiëntenorganisaties, de zes Limburgse ziekenhuizen en andere zorgaanbieders op het gebied van hersenletsel. Het Alzheimer Centrum Limburg is een samenwerkingsverband tussen het MUMC+ en diverse gezondheidszorginstellingen in Limburg.

Dit rapport is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in wat het betekent om te leven met (een partner met) hersenletsel, de zorgbehoeften die zij op de langere termijn hebben en wat hun ervaringen met de zorg zijn. De aanbevelingen in dit rapport zijn specifiek bedoeld voor zorgprofessionals.

De inleiding van dit rapport beschrijft de achtergrond en de aanleiding voor het onderzoek. Vervolgens wordt in de methode uitgelegd hoe het onderzoek is opgezet en uitgevoerd. De resultatensectie bevat de uitwerking van de groepsinterviews die zijn gehouden met mensen met hersenletsel en partners. Tot slot worden in de discussie de resultaten samengevat en geduid op basis van de beschikbare literatuur en wordt afgesloten met aanbevelingen ter verbetering van de zorg.

Klik op onderstaande link voor het rapport:

Rapport zorgbehoeften hersenletsel balans

Klik hier voor de factsheet aanbevelingen.

Klik hier voor de factsheet resultaten.