Onderzoek naar betere nazorg voor ouderen met een CVA en hun mantelzorger

Een belangrijk knelpunt in de zorg voor oudere CVA-patiënten in Nederland is het gebrek aan goede nazorg na een revalidatiebehandeling in het verpleeghuis. Dit kan ertoe leiden dat de oudere CVA-patiënt vaak onvoldoende in staat is om in de thuissituatie om te gaan met de resterende beperkingen.

Dit heeft ook negatieve gevolgen voor de kwaliteit van leven van de mantelzorger. Het is daarom belangrijk dat de zorg en behandeling, na het ontslag uit het verpleeghuis, thuis worden voortgezet en goed worden afgestemd op de individuele wensen en behoeften van de patiënt en diens mantelzorger.

 

Het programma Samen Sterk na een beroerte

De Universiteit Maastricht heeft, in nauwe samenwerking met Vivre, Adelante Zorggroep en negen andere zorg- en welzijnsorganisaties in Limburg, een nieuw (na)zorgprogramma ‘Samen Sterk na een Beroerte’ ontwikkeld. Dit programma richt zich op een zo optimaal mogelijk herstel van de individuele CVA-patiënt en ook op een goede begeleiding van de patiënt en diens mantelzorger bij terugkeer in de thuissituatie.

Het programma bestaat uit drie onderdelen, die inhoudelijk worden verzorgd door een transmuraal multidisciplinair team bestaande uit een specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts), huisarts, zorgtrajectbegeleider, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog en een welzijnswerker. Het programma duurt 2 tot 6 maanden, afhankelijk van de situatie van de patiënt. Belangrijke thema’s in het programma zijn: werken aan herstel op basis van individueel gestelde revalidatiedoelen, het leren omgaan met beperkingen, het actief zoeken naar oplossingen voor problemen en het uitvoeren van actieplannen.

 

Het MAESTRO-onderzoek

MAESTRO staat voor ‘Multidisciplinary Aftercare for Elderly with Stroke’.  In het MAESTRO-onderzoek zal door de Universiteit Maastricht worden onderzocht of het nieuwe programma betere resultaten laat zien dan de huidige wijze van zorgverlenen.

Het onderzoek vindt plaats binnen 6 verpleeghuizen met een CVA-herstelafdeling. Dit zijn verpleeghuis Klevarie in Maastricht, revalidatiecentrum de Plataan in Heerlen, de Hamboskliniek in Kerkrade, Revalidatieafdeling de Eik (onderdeel van Cicero) in Hoensbroek, zorgcentrum La Providence in Grubbevorst en Behandelcentrum de Hazelaar in Tilburg.  Patiënten van deze CVA-afdelingen komen in aanmerking voor het onderzoek als de diagnose CVA is gesteld, zij 65 jaar of ouder zijn en als duidelijk is dat ze na ontslag teruggaan naar de thuissituatie. Deelnemers aan het onderzoek worden door het lot toegewezen aan een groep die het nieuwe programma krijgt aangeboden en een groep die de reguliere zorg ontvangt.

Het onderzoek heeft een totale looptijd van 3 jaar, waarbij naar verwachting eind 2012 de eerste resultaten beschikbaar zullen komen.

Het MAESTRO-onderzoek wordt financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) van ZonMw en is ingebed binnen het Academische Centrum Zorginnovatie Ouderen (ACZIO). Geïnteresseerden kunnen de stand van zaken van het MAESTRO-project blijven volgen via www.nazorgbijberoerte.nl.

Contactgegevens MAESTRO-projectteam:

Drs. Tom Vluggen,  tel. 043-3881730 (di t/m do) of email: t.vluggen@maastrichtuniversity.nl

Dr. Jolanda van Haastregt, tel. 043-3882432 (di, do, vr) of email: j.vanhaastregt@maastrichtuniversity.nl