“Ik ben altijd zo moe”, “Alles kost me nu meer energie”, “Ze zeggen dat ik zo veranderd ben”, “Mijn man wordt tegenwoordig over alles boos”, ‘Had ik mijn been maar gebroken, dan zie je tenminste wat ik heb”. Een op de vier Limburgers krijgt in zijn of haar directe omgeving te maken met een hersenletsel veroorzaakt door ongelukken, beroertes, operaties of ziekten. In Limburg worden naar schatting 40.000 families geconfronteerd met de gevolgen van een hersenletsel.

Van 13 t/m 19 maart 2017 is het internationale Brain Awareness Week. Tijdens deze week wordt wereldwijd aandacht besteed aan de hersenen: hoe werken ze, hoe worden ze ziek en wat is het belang van wetenschappelijk onderzoek voor mens en maatschappij.
Tijdens deze week wil het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg extra aandacht vragen voor de veelal onzichtbare gevolgen van hersenletsel d.m.v. een informatieavond. Het Expertise Centrum Limburg is een initiatief van het Maastricht Universitair Medisch Centrum en Maastricht University met als doel de kwaliteit van leven van mensen met hersenletsel en hun naasten te verbeteren. Dat doel wordt bereikt door het verkrijgen, toepassen en verspreiden van kennis. Deze informatieavond is een voorbeeld van een maatschappelijke activiteit om meer bekendheid te geven aan de gevolgen van hersenletsel.

Programma”:
Donderdag 16 maart 2017, locatie Brandweerkantine, Capucijnenstraat 21, Maastricht
19.00 – 19.30 uur    inloop en koffie/thee
19.30 – 20.15 uur    ervaringen van getroffenen met hersenletsel: film en interview door prof.dr. Rudolf Ponds
20.15 – 20.45 uur    wat is hersenletsel en wat zijn de mogelijke gevolgen door prof.dr. Caroline van Heugten
20.45 – 21.15 uur    koffie/thee
21.15 – 21.45 uur    discussie en vragen aan experts en getroffenen